Keresés
Kapcsolat, regisztráció

 

Beszélgetés köteteinkről

Kereszténység
Keleti vallások
Pszichológia, lelkiség
Egyéb kötetek

 

Az alábbiakban saját perspektívámból igyekszem bemutatni könyvkiadómat, az Ursus Librist. Ehhez egy elképzelt interjú párbeszédes formáját találtam a legmegfelelőbbnek.
A kötetek címeire vagy a borítóképekre kattintva érhetők el az egyes könyvek ismertetői, ahonnan tovább lehet lépni az adott kötethez kapcsolódó szövegrészletekhez (utóbbiak a bal oldali menüből is elérhetők).
Rövid ismertető szövegek találhatók a könyvekről a felső menü pontok alatt is.

Danka Miklós, a kiadó vezetője

 

KERESZTÉNYSÉG

Elsőként megjelent keresztény könyvetek válogatás Albert Schweitzer műveiből,

Az élet tisztelete

címen.Schweitzer szinte kötelező olvasmánynak számított értelmiségi körökben a rendszerváltás előtt, de aztán hosszú ideig nem jelent meg róla, tőle semmi, így ez a kötetünk hiánypótló volt 1999-ben és azóta is népszerű.

Kedvelt szerzőtök Henri Nouwen.Ő lelkész volt és tanító, aki élete utolsó éveit súlyosan fogyatékos emberekkel együtt élve egy Bárka közösségben töltötte, ezt a korszakot örökíti mag az

Adam

. Ekkor történt az a baleset, amely életveszélyessé váló belső sérüléshez és operációhoz vezetett. A halál közelében átélt lelki folyamatokat meséli el , és ekkor íródott az

A tükrön túl

, a vele egy kötetben megjelentetett

Jézus nevében

pedig a hiten, együttérzésen és szereteten alapuló keresztény lelki vezetésről szól.
Nagyon érzékeny, labilis lelki alkatú, „megsebzett” emberként intenzíven meg tudta élni lelke minden rezdülését, és ezt megkapó őszinteséggel tárja az olvasó elé, különösen

A szeretet belső hangja

című könyvében. Fő művének tekinthető

A tékozló fiú hazatérése

, amely ma már világszerte népszerű spirituális alapmű, míg

Te vagy a Szeretett

és a

A sebzett gyógyító

a kereszténység korunkban betöltött, pontosabban betöltendő szerepével foglalkozik; a

Nyújtsd kezed

pedig spirituális életünk három alapvető „mozdulatát”, a saját magunkhoz, a többbi emberhez, illetve Istenhez való viszonyunk alakítását taglalja. Az

Itt és most

rövid, meditációs jellegű szövegeket ad közre, amelyek tematikusan elrendezve mozaikszerű képpé állnak össze, így a spirituális élet a maga összefüggéseiben jelenik meg az olvasó előtt.
Az

Időskor

arról szól, hogyan válhatnak a késői évek a remény forrásává, a beteljesedés idejévé ahelyett, hogy a magány és a sötétség időszaka legyenek.

A kínálatotokban szintén sok kötettel szereplő Richard Rohr viszont egészen más típus.Richard ferences szerzetes, egy olyan központ vezetője, ahol a karitatív munkát és a bensőséges lelki életet egymással karöltve gyakorolják. Kitűnő szónok, művei sokszor beszédeinek, prédikációinak könyv formába szerkesztett változatai. Következetesen és szenvedélyesen kiáll a keresztény hit belülről történő megélése és életvitelünkbe való átültetése mellett, szembehelyezkedvén az üres külsőségekkel, a vallásos mázba burkolt, de annak lényegétől igazából távol álló pótcselekvésekkel. A

Minden egybetartozik

inkább az egyén, a

Rejtett dolgok

a Szentírás, míg a

Reménység a sötétben

a társadalom szempontjából világítja meg mindezt, utóbbi bő terjedelemmel foglalkozik Assisi Szent Ferenc üzenetének aktualitásával is. Az

Emelkedő zuhanás

azt mutatja be, hogyan tehető az élet második fele a szellemi és érzelmi kiteljesedés felfelé ívelő pályájává. A

Jób és a szenvedés misztériuma

című kötetben az Ószövetség egyik legismertebb és egyben legvitatottabb könyvét elemzi, rámutatva annak napjainkban aktuális vonatkozásaira is.
Rohr speciális területe a férfi spiritualitásnak (ennek a női oldal rovására manapság meglehetősen elhanyagolt területnek) a feltérképezése, amihez a pszichológiát is segítségül hívja. A kiadónk legnépszerűbb kötetei közé tartozó

A férfi útja

és (az önállóan is olvasható)

A férfi útja II.

erről szólnak. Az

Enneagrammal

foglakozni némileg eretnekség egy katolikus szerzőtől, de Richard ettől sem riad vissza kitűnő könyvében.

Már három könyv jelent meg Thomas Mertontól is.Merton trappista szerzetesvolt, a 20. század keresztény irodalmának egyik meghatározó, hazánkban is népszerűvé vált képviselője. Egyik legfontosabb műve

A szemlélődés magvai

, amelyben a sok éven át végzett csendes elmélyedés során kikristályosodott gondolatait, tapasztalatait osztja meg az olvasóval. Posztumusz könyve

A belső tapasztalat

, amelyben a keresztény kontemplatív hagyomány elméleti hátteréről és gyakorlati problémáiról, múltjáról és jelenérő nyújt áttekintést. Az

Élet és Életszentség

inkább a gyakorlat felé fordul, a keresztény lelkiség néhány alapvető gondolatát tárgyalja.

Még milyen keresztény könyveitek vannak?Négy nagyon különböző témájú. Az egyik J. F. Kavanaugh jezsuita szerzetes műve a

Krisztus követése a fogyasztói társadalomban

, itt a cím egyben a tartalomra is utal: az árucikk létforma és a keresztény értéteken alapuló személyes létforma állítódik szembe egymással.
Öregember nem vénember – ez lehetne a mottója

Az évek ajándéka

című könyvnek, amely arról szól, hogyan lehet méltósággal, az időskor rejtett szépségeit felfedezve megöregedni és teljes életet élni ezekben az években is.
A

Bingeni Hildegárd élete

a korai középkor napjainkra híressé vált szentjének életéről és nagy erejű, gyönyörű látomásairól igyekszik hiteles beszámolót nyújtani.
Az

Isten nyomai

című kötetben Andreas Englisch, a Vatikánban dolgozó újságíró a katolikus egyház körüli csodával határos jelenségeket vonultatja fel. Mária jelenések, hihetetlen gyógyulások, ördögűzések, bibliai ereklyék kerülnek bemutatásra és megismerkedhetünk egy szerzetes „emberfeletti” vállalkozásával is.

vissza az elejére

KELETI VALLÁSOK

Buddhista könyveitek is a lelkiségre koncentrálnak?Igen, bár messzire el is kalandoznak attól, de mindig közérthető, olvasmányos formában.

A megbocsátás bölcsessége

a Dalai Láma mindennapjaiba nyújt bepillantást, és a tanításokat is az Őszentségével folytatott beszélgetéseken keresztül ismerhetjük meg.
Két könyvet adtunk ki Thich Nhat Hanhtól, aki napjaink egyik legnépszerűbb buddhista szerzője.

A béke légy te magad

a mindennapi élet dolgaira és a globális problémákra (békeharc, környezet károsítás) koncentrálva adja át a buddhista tanítás lényegét; a 

Szívem a Nap

pedig az egyszerű meditációs gyakorlatoktól a természet csodáin át egészen a modern fizika és az ősi buddhista bölcselet közötti összefüggésekig vezeti el az olvasót.

Bárhová mész, ott vagy

című kötet szerzője Jon Kabat-Zinn dolgozta ki az „éber figyelmen alapuló stresszcsökkentő tréning” módszert. Ebben a könyvében olyan útmutatást ad az éberségmeditáció gyakorlásához, amelynek a mindennapi életünkben is hasznát vehetjük.

Az élet művészete

a Vipasszana meditációt, a bensőnkben zajló testi és tudati folyamatok megismerésének egy eredeti technikáját mutatja be.

Csögyam Trungpa – a Dalai Lámához és Thich Nhat Hanhhoz hasonlóan – korunk legnépszerűbb buddhista szerzői közé tartozik.Igen, de két nálunk megjelent kötete mégis kakukktojásnak számít ebben a csoportban, mert nem a buddhizmusról szólnak, hanem a harcos szent ösvényének ősi tanításába vezetik be az olvasót: hogyan nemesítheti meg az ember az életét, hogyan sugározhatja szét a jóságot – akár a mai világunkban is. A

Shambhala

bevezető jellegű mű, a

Nagy Keleti Nap

ban pedig Trungpa előadásai nyújtanak bepillantást a tanítás mélyebb, személyesebb rétegeibe.

A hinduizmusról szóló könyvek viszont inkább egy-egy nagy egyéniséget állítanak a középpontba.Egy életút, mint személyes példa mindig érdekes és tanulságos. Ezeknél a könyveknél mindig törekedtünk az objektivitásra, elkerülendő mind a bálványépítés, mind a befeketítés csapdáját.

Gandhi

könyvünk elsősorban a Mahatmá beszédeiből és írásaiból vett részletekből áll, de azt életrajzi keretbe ágyazza. Hasonló felépítésű a

Tagore, a misztikus költő

is, amelyben Rabindranáth Tagore prózai írásai kapnak teret nagy terjedelemben. Hozzá kell tenni, hogy ezek is majdnem olyan költőiek, mint a versei.

Az isteni hattyú

Sri Rámakrisnáról, a XIX. századi India egyik legnagyobb szentjéről szól. Milyen egy megvilágosodott ember? Hogyan éli le földi életét végtelen szeretettől átitatva? A mesterről fennmaradt beszámolók alapján erről ad képet a könyv. Rámakrisna nagy tanítványa volt Szvámi Vivékánanda,

A cselekvés és a szeretet jógája

-életrajzi vázlattal kiegészítve- az ő műveiből nyújt válogatást, a karma jógáról, a cselekvés spirituális ösvényéről szóló tanítást helyezvén a középpontba.

Az utóbbi időben sorra jelentetitek meg Szvámí Rámának, a múlt század egyik legnagyobb jógamesterének műveit.A

Tudatos élet

című kötetben Szvámi Ráma, a múlt század egyik legnagyobb jógatanítója mindennapi életünk területeit járja végig és praktikus tanácsokat adva ismerteti meg az olvasót a jóga tanítások ezekről szóló részével. Másik könyve, a

Szent utazás

az ősi hindu szent irat, a Kathópanisad bölcsessége alapján a halál misztériumáról, az élet értelméről, a végső Valóság megismerésének lehetőségéről ad át tanításokat.

A jóga útjai

a dnyána-, a bhakti-, a karma-, a rádzsa-, a hatha-, a laja- és a tantra-jógát mutatja be, mint a megvilágosodáshoz vezető ösvényeket. Az

Óm, az örök tanú

a négy tudatállapot – az ébrenlét, az álmodás, az álom nélküli alvás és az ezeken túli turíja – mibenlétére világít rá a Mándúkja-upanisad ősi bölcsessége alapján.

A spirituális lényege

tematikus válogatás Szvámí Ráma előadásaiból, jegyzeteiből, tanítványainak írt leveleiből, naplójából. Mottója: az egész élet szádhana, azaz gyakorlás.Egy másik nagy mester, Szvámí Sivánanda iskolájából származik a

Sivánanda-kézikönyv a meditációhoz

című, színes, gazdagon illusztrált, kezdőknek és haladóknak egyaránt ajánlott kötet, amely lépésről-lépésre vezeti be az olvasót a meditáció világába.

A jógáról van egy kiadvány sorozat is, amely három kötetből áll.A

Jóga – India világa

„könyvszerű” kiadvány, 2006, 2007 és 2008 őszén látott napvilágot egy-egy kötete. Helyet kapnak benne a jóga elméletéről és gyakorlatáról, az egészséges életmódról, India nagyszerű kulturális és szellemi örökségéről szóló írások egyaránt. Feldogoztuk a jóga magyarországi történetét, megszólaltatjuk jeles képviselőit, bemutatunk néhány kiemelkedő mestert és iskoláikat; a hindu istenségek, az indiai táncművészet és a Himalája titkai szintúgy terítékre kerülnek.

Van egy „opponens” kötet is!Ez

A spirituális turista

. Napjaink markáns jelensége a „spirituális” indíttatású turizmus a világ minden tájára. A szerző maga is ellátogat sok népszerű helyre, és izgalmasan, rokonszenvező, de egyben kritikus szemlélettel osztja meg velünk élményeit és mutat be néhány mestert és iskolát.

vissza az elejére

PSZICHOLÓGIA, LELKISÉG

A pszichológia témaköre hogyan jelent meg a kiadóban?2003-ban pszichológusok kerestek meg, hogy elmondják ötleteiket, és hamarosan V. Komlósi Annamária szerkesztővel és Túróczi Attila fordítóval útjára indítottuk az Emberközpontú pszichológia sorozatot, amelynek kötetei olyan szakkönyvek, amelyek a laikus érdeklődők számára is érthetőek és érdekesek. A kötetek közös vonása, hogy nem patológiára koncentrálnak, nem eleve klinikai esetnek tekintik az embereket, hanem a boldogság, a teljesebb élet lehetőségeit állítják a középpontba, közben sokszor eljutnak a társadalmi beágyazódásokig, továbbá a vallások és a pszichológia határterületeire. Tehát ismét nem került messze az Ursus Libris az eredeti alapkoncepciótól.
A sorozat két hiánypótló művel indult. Első darabja,

A lét pszichológiája felé

a Magyarországon is ismert, de eddig kiadatlan humanisztikus pszichológus, a motivációs piramis elméletét megalkotó Abraham Maslow egyik fő műve. Utána következett 

A Gestalt -terápia alapvetése

, amelyben Fritz Perls foglalja össze az emberi viselkedés témakörének általa kidolgozott, és világszerte népszerűvé vált új megközelítésmódját.
Virgina Satir szintén a humanisztikus irányzat egyik nemrég elhunyt nagy egyénisége, akinek a neve elsősorban forradalmian új családterápiás módszerével forrt össze, bár munkássága ezen túlmutató elemekben is bővelkedik.

A Satir-modell

című kötetünk életművének összefoglalására vállalkozik.
Két kötet foglalkozik korunk fogyasztói társadalmának pszichológiai problémáival.

A neurotikus személyiség napjainkban

több mint hetven éve íródott Amerikában, de a hatalom-, presztizs-, versengési- és birtoklási vágyat, a neurotikus szeretetéhséget boncolgató fejezetei napjainkban is egy az egyben aktuálisak.

Az anyagiasság súlyos ára

szerzője, Tim Kasser viszont kortárs pszichológus, aki az anyagias életszemlélet és a neurotikus zavarok összefüggéseit elemzi, egyben alternatív szemléletmódot, kilábalási lehetőségeket is felmutatva. Ehhez a témához kapcsolódik a sorozat legújabb kötete, a

Hogyan legyünk boldogok?

is, amely a boldogságérzéssel kapcsolatos kutatások legújabb eredményeit mutatja be, amelyek szerint nagymértékben öröklött tényezőktől is függ ez, de számos módon erősíthetjük is magunkban.
A humanisztikus pszichológiából nőtt ki a transzperszonális irányzat, amely a vallások és a pszichológia határterületén mozog. A

Bevezetés a transzperszonális pszichológiába

a zászlóbontás éveiből válogat írásokat, három markáns egyéniség, Maslow, Roberto Assagioli és Ken Wilber tollából.

A gyógyító utazás

látszólag kakukktojás, hiszen a szerzők ezúttal nem igazi „nagy nevek”, hanem gyakorlott terapeuták, akik a jungiánus pszichológia mellett Maslow és Assagioli eredményeit is felhasználták terápiás munkájukban. Könyvük igazi utazásélményt nyújt a tudattalan világába, a lélek csodálatos mélységeibe,sok emberi sorsot is bemutatva példaként.

Wilbertől van három másik kötet is.Ő korunk egyik meghatározó gondolkodója a vallások és a pszichológia területein, az

Integrál szemlélet

sok ábrával és képpel illusztrálva mutatja be, hogy hol tart ma. Ma már klasszikusnak számító műve

A Működő Szellem rövid története

, amely 1996-ban látott napvilágot és második magyarországi kiadása nálunk jelent meg. Egy személyes témájú könyvet is írt, az

Áldás és állhatatosság

öt éven át tartó nagy szerelméről és házasságáról, felesége tragikus halállal végződő betegségéről szól. Kuriózum ez a nagy bátorsággal megírt, tragikus, de mégis felemelő kötet.

A jungiánus könyveket is pszichológusok ajánlották?Igen, de a „termékeny talaj” itt is adott volt, mert a Carl Gustav Jung archetípusai (tulajdonképpen ez is transzperszonális pszichológia), továbbá az ehhez kapcsolódó mítoszkutatás mindig is nagyon vonzottak engem.

Az álmok útján

Jung tanítványával, Marie-Louise von Franzzal készült beszélgetés sorozat az álomelemzésről sok-sok gyakorlati példával. Ő a szerzője az 

Álmok

című kötetnek is, amely nemcsak pszichológiai, hanem történelmi, vallási és filozófiai nézőpontból is betekintést nyújt az álomelemzésbe. Híres emberek álmait értelmezve feltárja a kapcsolatokat a személyes és családi sorsok, valamint az adott kor szokásrendje és kollektív tudattalanja között. Erich Neumann műve,

A Nagy Anya

a Magna Máter archetípusáról szól, az anyakép változásait is bemutatva az őskortól a középkorig, több száz ábrával illusztrálva, ennek a kiadása volt az eddigi legnagyobb vállalkozásunk. A 

Figyelem és szeretet

a népmesék (eredeti változataikban néha talányosnak tűnő) világába kalauzol és négy példát elemezve tárja fel jelképes tartalmukat, az emberi psziché manapság sokszor elnyomott, kreatív bölcsességet és egészséges életerőt sugárzó rétegeibe vezetvén el az olvasót.

Két könyv foglakozik napjaink egyik legnépszerűbb, egyben legvitatottabb módszerével, a családfelállítással.Wilfried Nelles műve,

A gyógyító valóság

a téma egyik klasszikussá vált szakmai összefoglalója. Féderer Ágnes könyve, a

Sorsáthallások

szintén ismerteti az alapokat és bemutatja a módszer történetét és gyakorlatát, emellett megismertet fontosabb hazai képviselőivel is.

Az utóbbi időben három könyv is megjelent Joachim Bauertől.Az ő könyvei a neurológia és a pszichogenetika legújabb eredményeit bemutató, vérbeli tudományos ismeretterjesztő művek. A

Miért érzem azt, amit te?

középpontjában a nemrégiben felfedezett, az empátia, az érzelmi intelligencia és a szeretetre való képesség alapját jelentő idegsejtek, a tükörneuronok állnak.

A testünk nem felejt

azt mutatja be, hogy génjeink – a közhiedelemmel ellentétben – csak idegrendszerünk közreműködésével válhatnak aktívvá, így a bennünket ért traumák – különösen a gyermekkorban elszenvedettek – hatása egészen a sejtjeinkig lehatol.

Az együttműködő ember

szembeszáll azokkal a nézetekkel, amelyek az önzést és egoizmust tartják az ember legalapvetőbb tulajdonságának. Bemutatja, hogy milyen neurobiológiai és genetikai ismeretek támasztják alá ennek az ellenkezőjét: alaptermészetünk szerint kooperatív lények vagyunk és éppen ez teheti sikeressé fejlődésünket.

A párkapcsolatok témakörében is számos kötet látott napvilágot.Ezek is mind „megtaláltak” engem valamilyen módon. Alfons Vansteenwegen belga családterapeuta

A szeretet cselekvést jelent

című műve praktikus útmutató a hosszútávon működő, sikeres kapcsolathoz. Másik könyve, a

Pedig szeretjük egymást…

a napjainkban oly sok párkapcsolatot megrengető jelenséggel, a félrelépéssel foglalkozik.

A párkapcsolat forradalma

holland szerzőjét, Riekje Boswijk-Hummelt személyes jóbarátom. Saját és terápiás tapasztalataira támaszkodó könyvében a „tüneti kezelések” illetve a válás helyett más megoldást javasol a hosszabb együttlét után válságba jutott házasságban élő partnerek számára: a kapcsolat újjáélesztését saját maguk mélyebb megismerésén és a másik indítékainak megértésén keresztül.

A bensőséges kapcsolatok művészete

az intimitást, az emberi kapcsolatoknak ezt a kreatív és nehezen megfogható, egyben manapság – a gyakorlatiasság, a megszokás, a céltudatosság túlzott előtérbe kerülése miatt – elhanyagolt területét mutatja be. John Welwood

A szív ösvényén

című művében szintén foglalkozik a párkapcsolatok mindennapjainak, illetve intim szféráinak problémáival, de egyben föltárja azok mélyebb, transzperszonális, spirituális rétegeit is.

Még további pszichológiai, lelkiségi tárgyú kötetek is vannak.Ezek egytől egyig számomra nagyon érdekes témákat dolgoznak fel. Riekje Boswijk-Hummel másik kötete, a 

Harag

abban segít, hogy megtanuljuk kezelni ezt az oly sok problémát okozó érzelmet, felismerjük a mögötte meghúzódó frusztrációt, félelmet és fájdalmat, hogy végül az empátiának és a megértésnek adhassa át a helyét. A

Hipnózis a komolyan kíváncsiak számára

ennek a talányos és nehezen megfogható jelenségnek a tudományos alapú vizsgálatával foglalkozik, sok érdekes kísérletet is ismertetve. Az

Árnyék a lelkemen

egy súlyos depresszió története; szerzője, egy német újságírónő megkapó őszinteséggel beszél megpróbáltatásairól, arról a hosszú folyamatról, ami sokféle terápia kipróbálásán át és a mélyebb lelki problémák feltárásán át végül a gyógyuláshoz vezetett.
A

Nők, akik szeretik a szexet

írója, Gina Ogden több ezer nő szexuális életét térképezte fel, eközben nagyon sok személyes beszélgetést is folytatott. Tapasztalatai szerint a szex a közösülésnél és orgazmusnál sokkal többről szól. Hátterében sokkal inkább a bizalom, megosztás, spiritualitás, szeretet, a teljes testre kiterjedő érzékiség áll. Sam Keen könyve, a

Belső tűz

viszont a férfiakról, a férfilét problémáiról szól. Megmutatja, hogyan találhatunk rá a férfimagatartás olyan formáira, amelyek a mai világban is működnek – bátorsággal, belülről izzó tűzzel és szenvedélyes szívvel. A

Valódi újrakezdés

szerzői több ezer, függőségét sikeresen és véglegesen maga mögött hagyó ember esetét alaposan megvizsgálva megállapították, hogy a leszokás több, jól meghatározható fázisból álló folyamat, amelynek megértése és a gyakorlatba való átültetése ugrásszerűen megnöveli a siker esélyét, és amelyet a kötetben gyakorlatias szemléletmóddal ismertetnek.

vissza az elejére

EGYÉB KÖTETEK

Az enneagrammot is a pszichológiához sorolnád?Igen, bár egyelőre kívül van hivatalosan annak határain. Az enneagram a lélek kilenc arcát felvonultató rendszerének megismerése nagyon sokat jelentett számomra, fontos dolgokkal, kellemetlen igazságokkal szembesített önmagamra vonatkozóan, és nagyon örülök, hogy két, a rendszer spirituális vonatkozásait is részletesen tárgyaló könyvet is kiadhattam erről. Az egyik Richard Rohr könyve:

Enneagramm – A lélek kilenc arca

. A másik,

A megszabadulás enneagramja

, Eli Jaxon Bear hazánkban annak idején elsőként megjelent „zöld” enneagram könyvének, új, bővített, a rendszert a védanta filozófia tanításába ágyazó kiadása.

És mi a helyzet a paranormális jelenségekkel, amelyekről

A materializmus vége

című kötet szól?Nos, ez a terület – például a telepátia, a távolba- és a jövőbelátás, a pszichokinézis, a testen kívüli és halálközeli élmények, a halál utáni élet, a reinkarnáció tartoznak ide – is határos a pszichológiával, főleg abban a tudományos és egyben spirituális megközelítésben, ahogyan Charles T. Tart könyve tárgyalja őket.

Két „zöld” könyvetek is van.Az egyik a

Valami új a nap alatt - A 20. század környezettörténete

, amely sok példával illusztrálva térképezi fel azokat a hatalmas és sok súlyos problémához vezető változásokat, amelyeket az ember a környezetben az elmúlt évtizedekben véghezvitt, és felvázolja azok társadalmi és gazdasági hátterét is.
A másik a

Tudatos vásárlók könyve

, az eddigi legpraktikusabb könyvünk: sok érdekes és elgondolkodtató tény mellett számos gyakorlati tanáccsal is szolgál a fenntartható fejlődést szolgáló, környezetbarát, tudatos vásárlói szokások kialakításához.

Kimaradt valami az eddigiekből?Egyrészt a legelső Ursus Libris könyv 1999-ből, a

Hogyan segítsek?

, amely sok érdekes történettel illusztrálja a segítségnyújtás örömeit és bánatait. Bár nem „Hogyan segítsek magamon?” a címe (akkor sokkal többet eladtunk volna belőle), mégis fontos mondanivalója az, hogy mások segítése által önmagunkon is munkálkodunk.
Nemrég – a művésznő 60. születésnapja alkalmából – jelent meg Sass Sylvia operaénekesnő

Az angyalok bűvöletében

című kötete, amelyben pályafutása néhány fontos, mély lelki nyomot hagyó állomását villantja fel.
2007 végén látott napvilágot az

Árapály–Tengermadár

, amely kedves ismerősöm, Somogyi Réka gazdag szín- és formavilágot felvonultató, különleges atmoszférájú, mitikus hangulatú selyemfestményeit vonultatja fel, és amelyben a képek mellett az azokhoz kapcsolódó mesék, történetek, vallomások is helyet kapnak.

vissza az elejére

×

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

×